2019. April 21. Sunday
Tiszta 8,7 °C

Hírek

Népszerű hírek

Friss hírek

Cikkek
Keresés
Vissza
Megújult a VIMÉSZ
Hír

A VIMÉSZ névváltozáson, szervezeti átalakuláson és tisztújításon ment keresztül. Jó ideje már, hogy nem halottunk híreket a VIMÉSZ felöl.

Kovács Ferenc elnököt kérdezem, hogy mi újság a VIMÉSZ háza táján?

Valóban régen találkoztunk az olvasókkal az újság hasábjain, de ez nem azt jelenti, hogy eseménytelenül telt el számunkra ez az időszak. Elég, ha csak megemlítem a villamosenergia kötelező áramátvételi támogatás (KÁT) megszűnését, ami miatt rendesen „behavazódtunk” és ez igaz a Tatabánya Erőmű Kft. (TE Kft.) menedzsmentjére is. Erre még később visszatérnék, mert a KÁT megszűnése összefügg a TE Kft. jövőbeni beruházási elképzeléseivel.

Akkor beszéljünk találkozásunk apropójáról, a közelmúltról. Milyen események történtek a szervezetük életében, amikkel a VIMÉSZ megújulását jellemzi?

A szakszervezeti életünket legjobban az erőműben végzett munkánk folytonossága jellemzi - pontosan ugyan olyan, mint az erőmű üzemeltetése. Lényege, hogy nincs megállás! A VIMÉSZ megújulását, egy részt a kormányzat szakszervezetekre vonatkozó törvényi változásai és az új Mt. rendelkezései eredményezték, más részt pedig saját magunk az ésszerű működés és szervezeti felépítés egyszerűsítésének késztetéséből fakadt.

A szervezeti működésünk megújításának jobb megértéséért emlékeztetném az olvasókat arra, hogy az előző tisztségviselő választás után történtek azok az események, melyről annak idején hírt adtunk. A tatabányai kiszervezéseket követően hoztuk létre az MVM GTER Zrt-ben az egy szakszervezeti modellt, illetve egy év után, a visszaszervezés követően alakítottuk ki a „fedő-ernyő” szervezetként való működés alapjait. A VIMÉSZ tisztségviselőinek mandátuma az idén lejárt. Az új tisztségviselő választás kapcsán nyílt meg a lehetőség arra, hogy a „fedő-ernyő” szervezetként való működésben a két társaságnál összehangoljuk a tisztségeket és a testületek működésbeli eltéréseit, valamint megvalósítsuk a megfelelő küldött képviseleti formát.

Konkrétabban mit jelentenek ezek a változások?

A VIMÉSZ legmagasabb döntéshozatali szintje a Közgyűlés volt, mely a tagok gyűlését jelentette. A szervezetünk több gazdasági társaságnál való működése, illetve a tagság több telephelyen való elhelyezkedése a tagok gyűlését, mint legitim képviseleti formát már nem tette lehetővé. Az előző választási szabályzatunk a tisztségviselők választásának rendszerében kétfordulós, kétszeri közvetlen választást ír elő. A küldött képviseleti forma megvalósítása a választási szabályzat teljes átalakítását igényelte. Az új választási szabályzatban a tisztségviselők választásának második fordulóját közvetetté kellett tenni.

A választási szabályzat átalakítása a másik két alapdokumentum az Alapszabály és az SZMSZ módosítását is maga után vonta. A demokratikus alulról szerveződés képviseletének egyszerűsített új sémáját, a képviselő (küldött) - képviselő testületi ülés - küldött közgyűlés logikáját valósítottuk meg. Tatabányán a múltból még maradt bizalmi testület működését és főbizalmi tisztséget megszüntettük, viszont két elnökhelyettesi tisztséget hoztunk létre, hogy az MVM GTER Zrt-ben megfelelő szervezeti szintű képviselet jöjjön létre.

A megújulás kapcsán fontos még említenem a szervezetünk névváltozását. A kormány az Et-t hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az új törvényi előírás szerint a „szakszervezet” szónak szerepelnie kell az elnevezésben. Ennek megfelelve, az új elnevezésünk Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete (VIMÉSZ) - a „szervezete” szót cseréltük ki a szakszervezetre.

Mi a választások eredménye?

A Küldött Közgyűlés választói értekezlete az elnöki tisztségben személyemet újra választotta, valamint Mészáros Zoltán elnökhelyettesi tisztségében, szintén megerősítést nyert. A másik elnökhelyettesi tisztségre az MVM GTER Zrt - ben Lázár Róbert Géza nyert bizalmat. A Felügyelő Bizottság elnökének Számné Kerekes Zitát, tagjainak pedig Kiss Ottónét és Szabó Annát választották.

Gratulálunk Önnek és a megválasztott tisztségviselőknek. Munkájukhoz jó erőt és egészséget és sok sikert, a VIMÉSZ megújuláshoz pedig eredményes működést kívánunk.

Beszélgetésünk elején említette a KÁT megszűnését. Milyen problémákat okozott a TE Kft. működésében és az milyen hatással volt a munkavállalókra?

Köztudott, hogy a KÁT megszűnése az országban működő, kapcsolt villamosenegiát termelő fűtőerőművekben komoly árbevétel kiesést eredményezett. Nagy mértékben megváltozott a működés gazdasági környezete - „veszteség termelésére lettünk ítélve”.

A TE Kft. menedzsmentje a működés területén komoly megtakarító intézkedések sorozatának döntését hozta, ugyanakkor többször a MEH- hez fordult árkorrekció elismertetéséhez. Az intézkedési csomagban a munkavállalók is érintetté váltak. Tavalyi év szeptemberben kezdtünk tárgyalásokat ez ügyben, hogy minimalizáljuk a munkavállalói oldalon a veszteségeket. A tárgyalások gyakorlatilag összefolytak az idei év bértárgyalásával, amit ez év májusában fejeztünk be. A tárgyalások elnehezülésének jellemzőjeként említem, hogy konfliktus helyzet bejelentésére is kényszerültünk, annak érdekében, hogy a tavalyi évet le tudjuk zárni és idén számunkra elfogadható bérmegállapodást tudjunk kötni. A 2012. évi üzleti terv pozitív eredményt tartalmaz és a közeli év vége számításai is minimális, de eredményes tevékenységet mutatnak.

A stabil gazdaságos működésben mi a jövő elképzelése?

Hosszú távon a TE Kft. gazdaságos működtetésének megoldása újabb fejlesztést, beruházásokat igényel. A tulajdonosok és a menedzsment elképzelésében tüzelőanyag váltás szerepel, mely biomassza tüzelés technológiára való átállást jelenti. Ezen kívül, a hőenergia költség hatékonyabb termelése és a technológiai berendezések optimálisabb üzemeltetése céljából, nagy kapacitású hőtároló berendezés beépítésére kerülne sor.

A hőtároló beépítésének megvalósítására EU-s pályázatot is nyertünk. A tüzelőanyag váltás csak részben érintené a tüzelés technikai berendezéseinket, de a biomassza mozgatása, kezelése, mint egy 40 fő többletfoglalkoztatást jelentene. Ezzel összefüggésben említem, hogy jövő év februárban lejár a három éves foglakoztatási megállapodásunk, aminek megújításában ezeket a változásokat is figyelembe kell vennünk. A biomassza beruházás jelenleg még az engedélyeztetési eljárás szakaszában van.

Mit vár a közelgő kongresszustól, véleménye szerint mikor lesz az eredményes?

Az utóbbi öt évben, de különösen a tavalyi és az idei éveket tekintve a munka világának környezetében zajló negatív folyamatok nagyon rossz irányú változásokat eredményeztek. A világ pénzügyi és gazdasági válsága, az európai válság, országunkban ugyanezek hatásai……, a Mt. és a sztrájktörvény változása, a kormány szakszervezet ellenes politikája, a munkanélküliség, a megszorító csomagok stb. - a munkavállalókra, a családokra egyre nagyobb terheket rónak. A 2011. évi Rendkívüli Kongresszus határozatai, cselekvési programja is szorosan összefüggenek e problémákkal. Az idei kongresszusi beszámoló anyagában, a problémákat kiváltó okok és azok hatásai megfelelően részletezve vannak.

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége a kidolgozott beszámoló anyagokat elfogadta és azokat kongresszusi előterjesztésre ajánlotta. A kongresszustól azt várom, hogy a beszámolók alapján vizsgálja meg a program időarányos teljesítését és tevékenységünk eredményességét. Valószínűsíthetően a kongresszuson bíráló vélemények is elhangzanak majd, melyeket építő jelleggel figyelembe kell vennünk. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy „Együtt Erősebbek Vagyunk!”.

2012. December 11., 09:23
Vissza

Megújult a VIMÉSZ

2012. December 11., Tuesday 09:23

A VIMÉSZ névváltozáson, szervezeti átalakuláson és tisztújításon ment keresztül. Jó ideje már, hogy nem halottunk híreket a VIMÉSZ felöl.

Kovács Ferenc elnököt kérdezem, hogy mi újság a VIMÉSZ háza táján?

Valóban régen találkoztunk az olvasókkal az újság hasábjain, de ez nem azt jelenti, hogy eseménytelenül telt el számunkra ez az időszak. Elég, ha csak megemlítem a villamosenergia kötelező áramátvételi támogatás (KÁT) megszűnését, ami miatt rendesen „behavazódtunk” és ez igaz a Tatabánya Erőmű Kft. (TE Kft.) menedzsmentjére is. Erre még később visszatérnék, mert a KÁT megszűnése összefügg a TE Kft. jövőbeni beruházási elképzeléseivel.

Akkor beszéljünk találkozásunk apropójáról, a közelmúltról. Milyen események történtek a szervezetük életében, amikkel a VIMÉSZ megújulását jellemzi?

A szakszervezeti életünket legjobban az erőműben végzett munkánk folytonossága jellemzi - pontosan ugyan olyan, mint az erőmű üzemeltetése. Lényege, hogy nincs megállás! A VIMÉSZ megújulását, egy részt a kormányzat szakszervezetekre vonatkozó törvényi változásai és az új Mt. rendelkezései eredményezték, más részt pedig saját magunk az ésszerű működés és szervezeti felépítés egyszerűsítésének késztetéséből fakadt.

A szervezeti működésünk megújításának jobb megértéséért emlékeztetném az olvasókat arra, hogy az előző tisztségviselő választás után történtek azok az események, melyről annak idején hírt adtunk. A tatabányai kiszervezéseket követően hoztuk létre az MVM GTER Zrt-ben az egy szakszervezeti modellt, illetve egy év után, a visszaszervezés követően alakítottuk ki a „fedő-ernyő” szervezetként való működés alapjait. A VIMÉSZ tisztségviselőinek mandátuma az idén lejárt. Az új tisztségviselő választás kapcsán nyílt meg a lehetőség arra, hogy a „fedő-ernyő” szervezetként való működésben a két társaságnál összehangoljuk a tisztségeket és a testületek működésbeli eltéréseit, valamint megvalósítsuk a megfelelő küldött képviseleti formát.

Konkrétabban mit jelentenek ezek a változások?

A VIMÉSZ legmagasabb döntéshozatali szintje a Közgyűlés volt, mely a tagok gyűlését jelentette. A szervezetünk több gazdasági társaságnál való működése, illetve a tagság több telephelyen való elhelyezkedése a tagok gyűlését, mint legitim képviseleti formát már nem tette lehetővé. Az előző választási szabályzatunk a tisztségviselők választásának rendszerében kétfordulós, kétszeri közvetlen választást ír elő. A küldött képviseleti forma megvalósítása a választási szabályzat teljes átalakítását igényelte. Az új választási szabályzatban a tisztségviselők választásának második fordulóját közvetetté kellett tenni.

A választási szabályzat átalakítása a másik két alapdokumentum az Alapszabály és az SZMSZ módosítását is maga után vonta. A demokratikus alulról szerveződés képviseletének egyszerűsített új sémáját, a képviselő (küldött) - képviselő testületi ülés - küldött közgyűlés logikáját valósítottuk meg. Tatabányán a múltból még maradt bizalmi testület működését és főbizalmi tisztséget megszüntettük, viszont két elnökhelyettesi tisztséget hoztunk létre, hogy az MVM GTER Zrt-ben megfelelő szervezeti szintű képviselet jöjjön létre.

A megújulás kapcsán fontos még említenem a szervezetünk névváltozását. A kormány az Et-t hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az új törvényi előírás szerint a „szakszervezet” szónak szerepelnie kell az elnevezésben. Ennek megfelelve, az új elnevezésünk Villamosenergia-ipari Munkavállalók Érdekvédelmi Szakszervezete (VIMÉSZ) - a „szervezete” szót cseréltük ki a szakszervezetre.

Mi a választások eredménye?

A Küldött Közgyűlés választói értekezlete az elnöki tisztségben személyemet újra választotta, valamint Mészáros Zoltán elnökhelyettesi tisztségében, szintén megerősítést nyert. A másik elnökhelyettesi tisztségre az MVM GTER Zrt - ben Lázár Róbert Géza nyert bizalmat. A Felügyelő Bizottság elnökének Számné Kerekes Zitát, tagjainak pedig Kiss Ottónét és Szabó Annát választották.

Gratulálunk Önnek és a megválasztott tisztségviselőknek. Munkájukhoz jó erőt és egészséget és sok sikert, a VIMÉSZ megújuláshoz pedig eredményes működést kívánunk.

Beszélgetésünk elején említette a KÁT megszűnését. Milyen problémákat okozott a TE Kft. működésében és az milyen hatással volt a munkavállalókra?

Köztudott, hogy a KÁT megszűnése az országban működő, kapcsolt villamosenegiát termelő fűtőerőművekben komoly árbevétel kiesést eredményezett. Nagy mértékben megváltozott a működés gazdasági környezete - „veszteség termelésére lettünk ítélve”.

A TE Kft. menedzsmentje a működés területén komoly megtakarító intézkedések sorozatának döntését hozta, ugyanakkor többször a MEH- hez fordult árkorrekció elismertetéséhez. Az intézkedési csomagban a munkavállalók is érintetté váltak. Tavalyi év szeptemberben kezdtünk tárgyalásokat ez ügyben, hogy minimalizáljuk a munkavállalói oldalon a veszteségeket. A tárgyalások gyakorlatilag összefolytak az idei év bértárgyalásával, amit ez év májusában fejeztünk be. A tárgyalások elnehezülésének jellemzőjeként említem, hogy konfliktus helyzet bejelentésére is kényszerültünk, annak érdekében, hogy a tavalyi évet le tudjuk zárni és idén számunkra elfogadható bérmegállapodást tudjunk kötni. A 2012. évi üzleti terv pozitív eredményt tartalmaz és a közeli év vége számításai is minimális, de eredményes tevékenységet mutatnak.

A stabil gazdaságos működésben mi a jövő elképzelése?

Hosszú távon a TE Kft. gazdaságos működtetésének megoldása újabb fejlesztést, beruházásokat igényel. A tulajdonosok és a menedzsment elképzelésében tüzelőanyag váltás szerepel, mely biomassza tüzelés technológiára való átállást jelenti. Ezen kívül, a hőenergia költség hatékonyabb termelése és a technológiai berendezések optimálisabb üzemeltetése céljából, nagy kapacitású hőtároló berendezés beépítésére kerülne sor.

A hőtároló beépítésének megvalósítására EU-s pályázatot is nyertünk. A tüzelőanyag váltás csak részben érintené a tüzelés technikai berendezéseinket, de a biomassza mozgatása, kezelése, mint egy 40 fő többletfoglalkoztatást jelentene. Ezzel összefüggésben említem, hogy jövő év februárban lejár a három éves foglakoztatási megállapodásunk, aminek megújításában ezeket a változásokat is figyelembe kell vennünk. A biomassza beruházás jelenleg még az engedélyeztetési eljárás szakaszában van.

Mit vár a közelgő kongresszustól, véleménye szerint mikor lesz az eredményes?

Az utóbbi öt évben, de különösen a tavalyi és az idei éveket tekintve a munka világának környezetében zajló negatív folyamatok nagyon rossz irányú változásokat eredményeztek. A világ pénzügyi és gazdasági válsága, az európai válság, országunkban ugyanezek hatásai……, a Mt. és a sztrájktörvény változása, a kormány szakszervezet ellenes politikája, a munkanélküliség, a megszorító csomagok stb. - a munkavállalókra, a családokra egyre nagyobb terheket rónak. A 2011. évi Rendkívüli Kongresszus határozatai, cselekvési programja is szorosan összefüggenek e problémákkal. Az idei kongresszusi beszámoló anyagában, a problémákat kiváltó okok és azok hatásai megfelelően részletezve vannak.

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége a kidolgozott beszámoló anyagokat elfogadta és azokat kongresszusi előterjesztésre ajánlotta. A kongresszustól azt várom, hogy a beszámolók alapján vizsgálja meg a program időarányos teljesítését és tevékenységünk eredményességét. Valószínűsíthetően a kongresszuson bíráló vélemények is elhangzanak majd, melyeket építő jelleggel figyelembe kell vennünk. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy „Együtt Erősebbek Vagyunk!”.

Tatabánya Erőmű Kft
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
Telefon: +36 (34) 594-800
Telefax: +36 (34) 594-811
Központi cím: info@tber.hu
Titkárság: titkarsag@tber.hu
Honlap: http://www.tber.hu
Webmester: web@tber.hu